Słownik

Pedagog terapeuta

Pedagog terapeuta pedagog z dodatkowym przygotowaniem w postaci kursu lub studium terapii pedagogicznej. Posiada przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, zajęć tzw. terapii pedagogicznej - korekcyjnych, kompensacyjnych, wyrównawczych, obejmujących ważne umiejętności niezbędne w opanowaniu techniki czytania i pisania.

 

czytaj całość...

Choroba psychiczna

Choroba psychiczna psychoza - obecność zmian chorobowych w zakresie myślenia, świadomości, intelektu, woli, uczuć, działania i innych funkcji psychicznych

 

czytaj całość...

Bulimia

Bulimia (bulimia nervosa czyli żarłoczność psychiczna)jest jedną z odmian zaburzenia odżywiania o podłożu psychicznym. Charakteryzuje się okresowymi napadami żarłoczności, z utratą kontroli nad ilością spożywanego jedzenia. Chorzy są głodni nawet bezpośrednio po zakończeniu posiłku.

Zwykle zdają sobie sprawę, że jedzenie wymknęło się spod ich kontroli. Próbują w rozmaity sposób ograniczyć napady żarłoczności – wstydzą się ich, ukrywają je przed najbliższymi, objadają się nocą. Ponieważ boją  się przybrać na wadze, stosują rygorystyczne diety, intensywnie uprawiają sport, prowokują wymioty. [ Niektóre z tych objawów przypominają anoreksję. Często u ludzi z tą chorobą występują epizody bulimiczne. Dlatego te choroby są trudne do jednoznacznego zdiagnozowania]Bywa, że wymioty przynoszą chorym tak wielką ulgę, że przejadają się, aby je ponownie wywołać. Bulimicy to często osoby samotne, traktujące jedzenie jako namiastkę miłości. Dla innych to sposób na wszelkie życiowe stresy. Kobiety z otyłości potrafią zrobić ochronę przed niechcianym seksem. Chorzy zwykle mają niską samoocenę; jedzenie powoduje wydzielanie w mózgu serotoniny, która poprawia ich samopoczucie, łagodzi okresy niepokoju. Bulimia najczęściej prowadzi do niedoborów pokarmowych, ran na grzbietach dłoni, uszkodzenia szkliwa zębów ( od wywoływania wymiotów),uszkodzenia przełyku, rozciągnięcia żołądka, stanów depresyjnych. Zwykle zapadają na nią młode dziewczęta i kobiety z klasy średniej i wyższej. Chorobę wywołuje presja otoczenia – dążenie do perfekcjonizmu w każdej dziedzinie życia, próba zachowania nad nim kontroli, połączona z trudnościami w wyrażaniu uczuć.Zaburzenia odżywiania – dotyczą osób młodych, między 12 a 21 rokiem życia. W tym czasie wzrasta aktywność hormonalna, rozwój fizyczny. Następuje proces indywidualizacji, kształtuje się tożsamość psychoseksualna jednostki. Zmianom tym często towarzyszy rozchwianie emocji. Pojawia się bunt przeciw autorytetom (np. rodzinie, szkole).Uwaga młodej osoby koncentruje się przede wszystkim na własnym wyglądzie. Panowanie nad ciałem wydaje się sposobem na znalezienie dziedziny, nad którą można przejąć pełną kontrolę. Na zaburzenia  odżywiania cierpią dziewczęta i młode kobiety, które przeżywają, większy niż chłopcy, stres związany z dojrzewaniem. Dotyka to także grupę kobiet, których zawód wymaga utrzymania szczupłej sylwetki- młode tancerki, uczennice szkoły baletowej, gimnastyczki. Do zaburzeń odżywiania zaliczamy przede wszystkim anoreksję i bulimię.

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Skuteczna komunikacja przeciwko przemocy i agresji

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

MUZYKOTERAPIA - PROFILAKTYKA I TERAPIA MUZYCZNA - szkolenie

czytaj całość...

Efektywne metody pracy z uczniem o słabej motywacji

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

czytaj całość...

Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

czytaj całość...

TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych.

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Muzykoterapia część II. Mobilna Rekreacja Muzyczna

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Wydarzenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Uwaga!!! Nastąpiła zmiana godzin otwarcia poradni w czasie wakacji.

czytaj całość...

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe – rekrutacja trwa!

czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

UWAGA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Prosimy o kontakt z Centrum wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  

czytaj całość...

26.09.2014r. Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

04-05.10.2014r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

06.10.2014r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

15.10.2014r. Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

21.10.2014r. Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

25-26.10.2014r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

27-28.10.2014r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

21.11.2014r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

08-09.12.2014r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...