Słownik

Histeria

Histeria jedna z odmian nerwicy (obok nerwicy lękowej, nerwicy natręctw, neurastenii, psychastenii itp.).

 

czytaj całość...

Anoreksja

Anoreksja (Anorexia nervosa czyli jadłowstręt psychiczny) to choroba o podłożu psychicznym, która dotyka przeważnie nastolatki i bardzo młode kobiety. Objawia się silną obawą przed utyciem, prowadzącą do unikania jedzenia. Jednym z kryteriów choroby jest spadek masy ciała o ponad 15%. Chory staje się nerwowy i izoluje się od otoczenia.

Stosuje rozmaite metody obniżenia wagi: ogranicza jedzenie aż do głodówki, stosuje środki przeczyszczające, prowokuje wymioty po posiłku, zwiększa wysiłek fizyczny w celu zrzucenia większej ilości kalorii, stara się samotnie spożywać posiłki. Działania takie prowadzą do zakłóceń biochemicznych i zaburzeń pracy wielu organów i układów np. krążenia. Niektóre z nich są groźne dla życia. Najczęstsze przyczyny zgonów to somatyczne zaburzenia układu sercowo – naczyniowego, infekcje (np. zapalenie płuc), ogólne wyniszczenie organizmu, samobójstwa. Podstawową przyczyną anoreksji jest zaburzone postrzeganie własnego ciała; chorzy nie zdają sobie sprawy z własnej chudości. Nie postrzegają ciała jako całości, tylko jeden nienaturalnie „gruby” fragment np. brzuch czy uda. U podstaw takiego postrzegania siebie leży niezadowolenie z własnej figury. Prowadzi ono do ciągłego myślenia o jedzeniu, obsesyjnego strachu przed przybraniem na wadze. Szczególnie nastolatki, często pod wpływem wzorca lansowanego przez media, że szczupła sylwetka jest kluczem do szczęścia ( zdobycia pracy, chłopaka, pozycji w rodzinie). Często anoreksja ma być obroną przed dorosłością fizyczną i psychiczną. Niepewne lub zbyt krytyczne wobec siebie dziewczęta i kobiety w ten sposób zaprzeczają własnej seksualności. W wyniku niejedzenia sylwetka przypomina dziecięcą, miesiączka nie pojawia się lub zanika.

 

czytaj całość...

Psychoanaliza

Psychoanaliza stworzona przez wiedeńskiego lekarza-neurologa Zygmunta Freuda koncepcja teoretyczna wyjaśniająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowości człowieka działanim nieświadomych mechanizmów motywacyjnych (instynktów, popędów, dążeń) pozostających we wzajemnym konflikcie; metoda diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na odkrywaniu i interpretacji nieświadomych konfliktów emocjonalnych pacjenta; nauka o "nieświadomości", "poświadomości" człowieka; za początek formowania się teorii Freuda przyjmuje się rok 1895, a jej punktem wyjścia było zainteresowanie się przez Freuda kobietą cierpiącą na histerię (skarżyła się m.in. na stany utraty świadomości, utratę czucia w kończynach, zaburzenia widzenia oraz wstręt przed spożywaniem płynów, które występowały bez obecności zmian w jej stanie fizycznym) oraz ustąpienie niektórych objawów po seansie hipnotycznym przypominającym pozornie nieistotne zdarzenia z jej życia.

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

Efektywne metody pracy z uczniem o słabej motywacji

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

czytaj całość...

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych.

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

Wydarzenia

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe – rekrutacja trwa!

czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

UWAGA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Prosimy o kontakt z Centrum wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  

czytaj całość...

20.10.2014r. Specyficzne trudności w nauce. (dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

21.10.2014r. Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

25-26.10.2014r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

27-28.10.2014r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

UWAGA! Osoby zapisane prosimy o opłacenie szkolenia.

 

czytaj całość...

15-16-17.11.2014r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

21.11.2014r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

22.11.2014r. Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

24-25.11.2014r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...

29-30.11.2014r.Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna

czytaj całość...

02.12.2014r. Sześciolatek w klasie I

czytaj całość...

06.12.2014r. Trening Umiejętności Wychowawczych

czytaj całość...

08.12.2014r. SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

czytaj całość...

13-14.12.2014r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

15.12.2014r. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. Nowe formy diagnozy i terapii.

czytaj całość...

01.03.2015r. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

26-27.01.2015r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...