Słownik

Lęk

Lęk stan emocjonalny zbliżony do strachu ale występujący bez wyraźnej przyczyny; uczucie niejasnego i bezprzedmiotowego niebezpieczeństwa, któremu towarzyszą objawy wegetatywne (m.in. przyśpieszenie czynności serca i oddechu, wysychanie śluzówek) i niepokój psychiczny.

 

czytaj całość...

Leworęczność

Leworęczność jeden z objawów stronności. Warto pamiętać, że o lateralizacji człowieka decyduje sprawność wszystkich podwójnych narządów: oczu, uszu, rąk i nóg.

 

Przy tym może być i tak, że osoba praworęczna może w większym stopniu wykorzystywać lewą nogę. Mańkutów ( kiedyś był to termin naukowy, teraz uchodzi za deprecjonujący) rozpoznać łatwo. Żeby wykryć u dziecka inne, mniej wyraźne zaburzenia lateralizacji, trzeba je przebadać psychologicznie. Należy uświadomić sobie, że leworęczność nie jest wadą, choć przez większość ludzi jest postrzegana jako odchylenie od normy. ( Widać to nawet w warstwie języka- słowa „prawy”, „prawomyślny” są nacechowane pozytywnie; natomiast „lewizna” czy „dwie lewe ręce”- negatywnie.) Obejmuje ono ok. 10 % ludzi – najmniej licznej mniejszości świata. W społeczeństwie praworęcznych napotykają pewne trudności- w szkole ( zamazywanie pisma, siadanie w ławce, używanie nożyczek); w pracy ( brak wyprofilowanych myszek do komputera, dostosowanych linijek czy narzędzi); w życiu codziennym ( brak odpowiednio wyprofilowanych garnków i przyborów kuchennych, problem z nakrywaniem do stołu). W Polsce leworęcznych jest ok. 8% ludzi. Wg prof. M. Bogdanowicz osoby te mają uzdolnienia artystyczne, szczególnie muzyczne i plastyczne.

Za: W. Brejnak na www.dysleksja.waw.pl; www.naukawpolsce.pap.pl; www.leworęczni.pl

 

czytaj całość...

Histeria

Histeria jedna z odmian nerwicy (obok nerwicy lękowej, nerwicy natręctw, neurastenii, psychastenii itp.).

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych.

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Wydarzenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Szanowni Państwo, dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy do zapisu na szkolenia poprzez system on-line. 


 

czytaj całość...

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe – rekrutacja trwa!

czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

UWAGA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Prosimy o kontakt z Centrum wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  

czytaj całość...

26.09.2014r. Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

27.09.2014r. Trening Umiejętności Wychowawczych

czytaj całość...

04-05.10.2014r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

06.10.2014r. Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

11.10.2014r. Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

czytaj całość...

12.10.2014r. Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji

czytaj całość...

13.10.2014r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

18.10.2014r. Muzykoterapia część II. Mobilna Rekreacja Muzyczna

czytaj całość...

19.10.2014r. Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

20.10.2014r. Specyficzne trudności w nauce. (dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

21.10.2014r. Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

25-26.10.2014r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

27-28.10.2014r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

15-16-17.11.2014r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

21.11.2014r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

22.11.2014r. Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

24-25.11.2014r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...

29-30.11.2014r.Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna

czytaj całość...

08.12.2014r. SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

czytaj całość...

01.03.2015r. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...