tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji
Akademia Umiejętności Wychowawczych - warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli
Terapia Ręki_szkolenie trzystopniowe
Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej.
Uczeń z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I i II stopnia.
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Metoda Dobrego Startu część praktyczna
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień
Uczeń z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. II stopień.
Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3).
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków
Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
przewiń do góry