Słownik

Pedagog

Pedagog absolwent szkół wyższych różnych kierunków pedagogicznych, takich jak pedagogika szkolna, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, nauczanie początkowe; jest to specjalistycznie przygotowany nauczyciel i wychowawca.

 

czytaj całość...

Halucynacje

Halucynacje patologiczne zjawiska psychiczne polegające na występowaniu doznań zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, smakowych, węchowych i czuciowych) występujące mimo braku odpowiednich (zewnętrznych) bodźców.

 

czytaj całość...

Stres

Stres stan organizmu spowodowany działaniem różnych czynników szkodliwych (np. psychicznych, fizycznych, infekcyjnych, metabolicznych itd.).

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

Skuteczna komunikacja przeciwko przemocy i agresji

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

DIAGNOZA I PROJEKTOWANIE TERAPII UCZNIA Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

czytaj całość...

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

Efektywne metody pracy z uczniem o słabej motywacji

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (gimnazjum, liceum) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

czytaj całość...

Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (szkoła podstawowa) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

czytaj całość...

Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych.

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Muzykoterapia część II. Mobilna Rekreacja Muzyczna

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfulness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

Wydarzenia

23.05.2014r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Szanowni Państwo, zapraszamy Rodziców na warsztaty.

czytaj całość...

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

UWAGA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Prosimy o kontakt z Centrum wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  

czytaj całość...

26.04.2014r. Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

czytaj całość...

28-29.04.2014r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

05.05.2014r. Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

08.05.2014r. Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

10-11.05.2014r. Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna

czytaj całość...

12.05.2014r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

17.05.2014r. Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

19.05.2014r. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

czytaj całość...

21.05.2014r. "Ja plus Ty = MY" - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

23.05.2014r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

24-25-26.05.2014r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

28-29.05.2014r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...

31.05-01.06.2014r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

14.06.2014r. Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

30.06.-01.07.2014r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...

26.09.2014r. Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...