Słownik

Dysleksja

Dysleksja trudności w nauczeniu się czytania, pomimo należytej sprawności intelektualnej i prawidłowych warunków środowiskowych. Dysleksja rozwojowa polega na występowaniu specyficznych zaburzeń, które manifestują się trudnościami w nauce czytania i pisania mimo stworzenia prawidłowych metod nauczania dzieci o normalnej inteligencji i wychowywanych w sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń tj.:

  • dysleksję - trudności w czytaniu
  • dysortografię - trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni)
  • dysgrafię - trudności w pisaniu, w opanowaniu kaligrafii (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, litery w wyrazach nierówne)
  • dyskalkulię - problemy w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

 

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

DIAGNOZA I PROJEKTOWANIE TERAPII UCZNIA Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

czytaj całość...

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C ) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

czytaj całość...

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia.

czytaj całość...

Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować.

czytaj całość...

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA.

czytaj całość...

Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia

Szanowni Państwo, Dziękujemy za cierpliwość, zapraszamy do zapisu na szkolenia. System zapisu on-line juz działa!

 

czytaj całość...

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Angielski dla dzieci z dysfunkcjami

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia "Angielski dla dzieci z dysfunkcjami"


czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

28.11.2015r. Trening Umiejętności Wychowawczych

czytaj całość...

29.11.2015r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

30.11.2015r. Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

05-06.12.2015r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

05.12.2015r. Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji

czytaj całość...

07.12.2015r. Sześciolatek w klasie I

czytaj całość...

12-13.12.2015r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

01-02.02.2016r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...

08-09.02.2016r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom II

Uwaga!  Zapraszamy na nowe szkolenie!

 

czytaj całość...

15-16-17.01.2016r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

16.01.2016r. Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

23.01.2016 r. Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

22.01.2016r. Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.

Zapraszamy na nowe szkolenie!

 

czytaj całość...

25-26.01.2016r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

08-09.02.2016r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...