tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe.
Dysleksja a nauczanie języków obcych.
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna.
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień
Trening Umiejętności Wychowawczych
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia.
Terapia Ręki 2-go stopnia
"Grafomotoryka dziecka"
Metoda Dobrego Startu. Część praktyczna.
Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3).
Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej.
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
Diagnoza przedszkolna dojrzałości szkolnej dzieci.
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
przewiń do góry