tel. 506 067 364
tel. 22 847 95 41
tel. 22 847 95 42

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna.
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.
Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a dysleksja. Diagnoza, terapia, edukacja.
Choreoterapia. Taniec może leczyć. II stopień
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna.
Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
Trening Umiejętności Społecznych- szkolenie certyfikowane
Diagnoza przedszkolna dojrzałości szkolnej dzieci.
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, dysgrafia.
Choreoterapia. Taniec może leczyć. Szkolenie I stopnia.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Zabawy i gry z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Trening Umiejętności Wychowawczych
Metoda Dobrego Startu. Część praktyczna.
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3).
Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.
Programowanie bez komputera.
Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji.
Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne, jak planować terapię dziecka z trudnościami szkolnymi.
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna.
przewiń do góry
facebook