Słownik

Psychoanaliza

Psychoanaliza stworzona przez wiedeńskiego lekarza-neurologa Zygmunta Freuda koncepcja teoretyczna wyjaśniająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowości człowieka działanim nieświadomych mechanizmów motywacyjnych (instynktów, popędów, dążeń) pozostających we wzajemnym konflikcie; metoda diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na odkrywaniu i interpretacji nieświadomych konfliktów emocjonalnych pacjenta; nauka o "nieświadomości", "poświadomości" człowieka; za początek formowania się teorii Freuda przyjmuje się rok 1895, a jej punktem wyjścia było zainteresowanie się przez Freuda kobietą cierpiącą na histerię (skarżyła się m.in. na stany utraty świadomości, utratę czucia w kończynach, zaburzenia widzenia oraz wstręt przed spożywaniem płynów, które występowały bez obecności zmian w jej stanie fizycznym) oraz ustąpienie niektórych objawów po seansie hipnotycznym przypominającym pozornie nieistotne zdarzenia z jej życia.

 

czytaj całość...

Pedagog terapeuta

Pedagog terapeuta pedagog z dodatkowym przygotowaniem w postaci kursu lub studium terapii pedagogicznej. Posiada przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, zajęć tzw. terapii pedagogicznej - korekcyjnych, kompensacyjnych, wyrównawczych, obejmujących ważne umiejętności niezbędne w opanowaniu techniki czytania i pisania.

 

czytaj całość...

Fobia

Fobia nieuzasadniona i trudna do opanowania reakcja lękowa przed określonymi przedmiotami, sytuacjami i wyobrażeniami, wywołująca tendencję do ich unikania.

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

MUZYKOTERAPIA - PROFILAKTYKA I TERAPIA MUZYCZNA - szkolenie

czytaj całość...

Efektywne metody pracy z uczniem o słabej motywacji

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C ) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

czytaj całość...

Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

czytaj całość...

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

czytaj całość...

Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia.

czytaj całość...

Wydarzenia

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Angielski dla dzieci z dysfunkcjami

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia "Angielski dla dzieci z dysfunkcjami"


czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

15-16-17.05.2015r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

18.05.2015r. Trening Umiejętności Wychowawczych

Uwaga! Przepraszamy, szkolenie zostało z przyczyn od nas niezależnych odwołane.

 

czytaj całość...

22-23.05.2015r. SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA.

Uwaga! nastąpiła niewielka zmiana godzin szkolenia, proszę o zwrócenie uwagi na to, że rozpoczynamy w piątek o godzinie 9:00.

UWAGA! Prosimy o jak najszybsze opłacenie szkolenia.

 

czytaj całość...

23-24.05.2015r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

UWAGA! Prosimy o jak najszybsze opłacenie szkolenia.

 

czytaj całość...

29-30.06.2015r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...