tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Terapia Ręki_szkolenie trzystopniowe
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Metoda Dobrego Startu część praktyczna
Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej.
Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom II
przewiń do góry