tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
„Jak skutecznie uczyć się języków obcych?” warsztat dla dorosłych
Trening głosu.
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej.
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować
Terapia Ręki_szkolenie trzystopniowe
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
Autyzm. Zespół Aspergera. Uczeń z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie dwustopniowe.
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
"The Good Start Method for English” - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu.
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień
Diagnoza przedszkolna gotowości szkolnej dzieci
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
Metoda Dobrego Startu część praktyczna
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
przewiń do góry