tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
Metoda Dobrego Startu część praktyczna
SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja
Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3).
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia
Trening Umiejętności Wychowawczych
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Terapia Ręki_szkolenie trzystopniowe
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej.
Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
przewiń do góry