Słownik

Dysleksja

Dysleksja trudności w nauczeniu się czytania, pomimo należytej sprawności intelektualnej i prawidłowych warunków środowiskowych. Dysleksja rozwojowa polega na występowaniu specyficznych zaburzeń, które manifestują się trudnościami w nauce czytania i pisania mimo stworzenia prawidłowych metod nauczania dzieci o normalnej inteligencji i wychowywanych w sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń tj.:

  • dysleksję - trudności w czytaniu
  • dysortografię - trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni)
  • dysgrafię - trudności w pisaniu, w opanowaniu kaligrafii (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, litery w wyrazach nierówne)
  • dyskalkulię - problemy w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

 

 

czytaj całość...

Zapowiedzi

Niegrzeczny uczeń . Co robić? Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

czytaj całość...

Specyficzne trudności w nauce. ( dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia ). Diagnoza i projektowanie terapii.

czytaj całość...

Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfullness, tai-chi oraz dialog motywujący.

czytaj całość...

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - szkolenie

czytaj całość...

PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD

czytaj całość...

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.

czytaj całość...

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA szkolenie

czytaj całość...

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

czytaj całość...

DOSKONALENIE TECHNIKI CZYTANIA U DZIECI I DOROSŁYCH szkolenie dla pedagogów

czytaj całość...

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją rozwojową

czytaj całość...

Origami dla początkujacych

czytaj całość...

DIAGNOZA I PROJEKTOWANIE TERAPII UCZNIA Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

czytaj całość...

DYSKALKULIA ROZWOJOWA - PROBLEMY DIAGNOZY I TERAPII

czytaj całość...

PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE - szkolenie

czytaj całość...

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU - szkolenie

czytaj całość...

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów- podstawy negocjacji i mediacji

czytaj całość...

INTERNET- od możliwości do uzależnień

czytaj całość...

ASERTYWNOŚĆ- jak pozostać sobą nie raniąc innych

czytaj całość...

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

czytaj całość...

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

czytaj całość...

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

czytaj całość...

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C ) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

czytaj całość...

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.

czytaj całość...

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness.

czytaj całość...

Efektywna komunikacja w zespole

czytaj całość...

Świadomość fonologiczna a dysleksja, SLI, ADHD.

czytaj całość...

WARSZTATY DLA RODZICÓW Moje dziecko nie mówi, mówi niewyraźnie, jąka się, sepleni, rera (nie wymawia r).

czytaj całość...

Efektywne metody uczenia się- jak pomóc uczniom odnieść sukces

czytaj całość...

Warsztat dramy - techniki pracy z grupą.

czytaj całość...

Ja plus Ty = MY - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

czytaj całość...

Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

czytaj całość...

Wydarzenia

Akademia Przedszkolaka

Zapraszamy dzieci z najstarszych grup przedszkolnych na zajęcia przygotowujące do szkoły.

Od stycznia 2016r. rozpoczyna działalność AKADEMIA ROZWOJU PRZEDSZKOLAKA.

Zapisy już trwają! Zapraszamy!

 

czytaj całość...

Zajęcia z Terapii Ręki

Zapraszamy uczniów z problemami dysgraficznymi na zajęcia z zakresu Terapii Ręki.

Początek zajęć w styczniu 2016r. Zapisy juz trwają! Zapraszamy!

 

 

czytaj całość...

Gabinet Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo, zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

 

czytaj całość...

Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na Bielany!

czytaj całość...

Angielski dla dzieci z dysfunkcjami

Szanowni Państwo, Zapraszamy na zajęcia "Angielski dla dzieci z dysfunkcjami"


czytaj całość...

Baza noclegowa dla uczestników szkoleń oraz naszych studentów

czytaj całość...

01-02.02.2016r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I

czytaj całość...

08-09.02.2016r. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom II

Uwaga!  Zapraszamy na nowe szkolenie!

 

czytaj całość...

08-09.02.2016r. Metoda Dobrego Startu część praktyczna

czytaj całość...

12.02.2016r. Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia.

czytaj całość...

13.03.2016r. Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu szkolenia. Zapraszamy 13 marca 2016r. (niedziela)

czytaj całość...

15.02.2016r. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C ) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

czytaj całość...

19.02.2016r. Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

czytaj całość...

20.02.2016r. Trening Umiejętności Wychowawczych

czytaj całość...

21.02.2016r. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

czytaj całość...

11.04.2016r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

Uwaga! Przepraszamy, z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminu szkolenia. Zapraszamy 11 kwietnia 2016r. (poniedziałek) 

 

czytaj całość...

27.02.2016r. Matematyka nie musi być trudna

czytaj całość...

06.03.2016r. Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj całość...

07.03.2016r. Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować.

czytaj całość...

21.03.2016r. SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, edukacja

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu szkolenia. Zapraszamy 21 marca 2016r. (poniedziałek)

 

czytaj całość...

12-13 marca 2016r. Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

czytaj całość...

12.03.2016r. Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji

czytaj całość...

14.03.2016r. Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

czytaj całość...

08-09.04.2016r. SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA.

czytaj całość...

10.04.2016r. Diagnoza przedszkolna gotowości szkolnej dzieci

Uwaga! Wkrótce więcej informacji!

 

czytaj całość...

02-03.04.2016r. Dysleksja a nauczanie języków obcych

czytaj całość...

09-10.04.2016r. Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna

czytaj całość...

15-16-17.04.2016r. TERAPIA RĘKI

czytaj całość...

16.04.2016r. Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

czytaj całość...

25-26.04.2016r. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

czytaj całość...

13.05.2016r. Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.

czytaj całość...