Informacja o autorze

violet-massW 1972 roku otrzymała uprawnienia do wykonywania testów badających poziom rozwoju i zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI) oraz prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Została konsultantem stanowym i krajowym.

Pracując zawodowo jednocześnie szkoliła specjalistów w USA, ośmiu europejskich krajach (od 1975 roku), Japonii (1976, 1985-86) i Nowej Zelandii (1986-88).

1993 roku rozpoczęła szkolenia w Polsce, najpierw w Warszawie a następnie w Katowicach i Gdańsku.

violet-massViolet Maas była wzorową studentką i pierwszą asystentką dr Jean Ayres, twórczyni teorii, testów i terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.
Dr Jean Ayres wysoko oceniała wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne Violet Maaspodkreślając, że jest Ona jedną z niewielu osób, które w pełni zasługują na rekomendację. Dr Jean Ayres szczególnie podkreślała cechy, którymi wyróżniała się Violet Maas. Pisała, że oprócz wiedzy i wyjątkowych umiejętności: „cechuje Ją stanowczość postępowania zawodowego przy jednoczesnej wrażliwości, delikatności i rozwadze. Te umiejętności wpływają na bardzo dobre kontakty interpersonalne….” (wg opinii dla Violet Maas napisanej osobiście przez dr J. Ayres w grudniu 1975 roku). Ta opinia została potwierdzona w słowach zawartych w liście napisanym do Violet Maas przez dr J. Ayres na tydzień przed Jej śmiercią ( grudzień 1987 rok ).

Violet Maas podczas wieloletniej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w wielu gałęziach medycyny – od pediatrii do geriatrii. Pracowała z niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo, z pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy, nadpobudliwością i trudnościami szkolnymi, a również po II wojnie światowej z inwalidami wojennymi.

Violet Maas prowadziła i rozwinęła system szkoleń dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, nauczycieli i rodziców, dla których zawsze miała czas i niekończącą się cierpliwość w tłumaczeniu problemów występujących u dzieci i udzielaniu wskazówek postępowania. W czasie szkoleń i podczas pracy zwracała baczną uwagę na współpracę wszystkich członków zespołów terapeutycznych ze sobą i rodzicami, traktując to jako podstawę do osiągania postępów w usprawnianiu.

Pierwszy kurs „Podstawy teoretyczne, testowanie i terapia SI” odbył się w Polsce, w Warszawie w 1993 roku. Przeznaczony był dla członków zespołów terapeutycznych pracujących metodą NDT-Bobath. Od tego czasu do 2002 roku Violet Maas przyjeżdżała do Polski regularnie prowadząc szkolenia specjalistów różnych dziedzin, nie tylko w Warszawie, ale także w Katowicach i Gdańsku. W tych trzech miastach powstały wiodące w naszym kraju ośrodki terapeutyczne i szkoleniowe. Violet Maas wypromowała kilku instruktorów/nauczycieli, którzy kontynuują Jej pracę nie tylko w naszym kraju.

Violet Maas odwiedziła nasz kraj ostatnio w 2005 roku zapoznając się z pracą swoich uczniów i ośrodków stosujących terapię SI oraz prowadzących szkolenia, oceniając ich pracę i udzielając wielu cennych rad.
Violet Maas od 1954 roku opublikowała wiele artykułów zarówno w prasie fachowej jak i popularno-naukowej, szczególnie przydatnych zarówno profesjonalistom jak i rodzicom.

Dla swoich uczniów i zainteresowanych tematem integracji procesów sensorycznych w naszym kraju Violet Maas napisała książkę zatytułowaną „ Uczenie się przez zmysły”, która została wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 1998 roku i wznowiona w 2005 roku.
Obecnie przygotowywana jest do druku druga książka Violet Maas, której roboczy tytuł brzmi „ Sensory Integration and More”. Obejmuje ona zagadnienia integracji procesów zmysłowych od pediatrii do geriatrii, a oparta jest na wieloletnim doświadczeniu zawodowym i wiedzy Violet Maas.
W roku 2006 Violet Maas objęła honorowym patronatem Podyplomowy Wydział „Teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Film do pobrania: Violet-Maas (mpg) 347 MB

 

(Opracowanie Maria Borkowska )

przewiń do góry
facebook