Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Nabór trwa!

Szanowni Państwo, zapraszamy na nasze kwalifikacyjne studia podyplomowe, nabór trwa do 25 października lub do wyczerpania liczby miejsc!

Uwaga! Jest to już XV edycja studiów, co roku w październiku mamy już listę rezerwową.

W przypadku zainteresowania naszymi studiami,  prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres cwro@cwro.edu.pl, zostaną Państwo wpisani na listę studentów.

Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (oraz jeśli spełniają Państwo warunki podane na stronie) prosimy o wpłacenie wpisowego w kwocie 400 zł na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 (prosimy o podanie w treści: imię i nazwisko oraz wpisowe).

Wpłata wpisowego stanowi rezerwację miejsca na liście studentów.

Wpłaty za  I semestr prosimy dokonać najpóźniej  do połowy września 2018 r. (planowany termin pierwszego zjazdu to 26-27-28 października 2018 r.).

O pozostałe dokumenty (dyplom lub odpis dyplomu oraz 2 zdjęcia) poprosimy w drugiej połowie sierpnia.

Zapraszamy!

Opis studiów

Studia te objęte są honorowym patronatem Violet Maas międzynarodowego nauczyciela (OTR, FAOTA, członka Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej pierwszej studentki dr. A.Jean Ayres - twórczyni teorii integracji zmysłowej Sensory Integration). Studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia przygotowują do samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej oraz prowadzenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Dla kogo są przeznaczone?

Studia przeznaczone sa dla absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi (pedagogów, pedagogów specjalnych) oraz psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów, absolwentów studiów magisterskich z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w pracy z młodszymi dziećmi.

Uwaga! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).  Zgodnie z nim, brak wykształcenia pedagogicznego uniemożliwia Państwu wykonywanie tej pracy w szkołach i  przedszkolach.

Jakie kwalifikacje uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwenci otrzymują certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych  Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

W związku z licznymi pytaniami na temat różnych sposobów (studia podyplomowe/kursy) uzyskania pełnych kwalifikacji do tego zawodu chcielibyśmy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do wykonywania tego zawodu w szkole lub przedszkolu (§18, §19 i inne).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

Program ramowy

Ramowy program obejmuje: wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju, psychologię kliniczną dziecka, wprowadzenie do neuropsychologii, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - warsztat, wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, funkcjonowanie OUN ze szczególnym uwzględnieniem centrów SI, bazowe systemy sensoryczne i ich wpływ na funcjonowanie człowieka, kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń - testy SI, terapia: Johansena, Neuroflow, Tomatisa, Vojty, neurorozwojowe metody, ortoptyka, terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - bloki wykładów i ćwiczeń (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja, zespół Downa, zaburzenia rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe, kruchość chromosomu X, mózgowe porażenie dziecięce), terapia ręki, SI, wprowadzenie do fizjoterapii praktycznej.

Studenci uczą się diagnozy i terapii w małych grupach z udziałem psychologa i fizjoterapeuty.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) plus 100h praktyk specjalistycznych (realizowanych we własnym zakresie) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.30).

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz przygotowanie pracy badawczej opartej na obserwacji diagnostyczno-klinicznej, umiejętności zastosowania testów badawczych ich interpretacji oraz zaplanowania pracy terapeutycznej w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne.

Koszt studiów - 2.000 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe 

 PKO Bank Polski S.A.
58 1440 1387 0000 0000 1255 3617

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

formularz (DOC)  

 

Kontakt

tel. kom. 506  067 364
tel.
22 847 95 41
tel. 22 847 95 42

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry
facebook