Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

Kursy i szkolenia

Propozycje kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości: 

Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617   w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 22 847-95-42 lub mailem cwro@cwro.edu.pl 

 

 

 

Szanowni Państwo, Dziękujemy za cierpliwość, zapraszamy do zapisu na szkolenia. System zapisu on-line juz działa!

Zapis na szkolenie on-line 

   

Zapraszamy do zapisu on-line na szkolenie, jeżeli mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy. Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz mailem na adres cwro@cwro.edu.pl  lub faksem 22 847- 95-41


Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

  1. Temat
 Terminy Prowadzący

 Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna

zapis na szkolenie

 Planowany termin - 21-22 listopada 2015r. (sobota, niedziela)
 Maciej Kierył

 Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

zapis na szkolenie

 Planowany termin  23 listopada 2015r.(poniedziałek)  Maciej Kierył

  Trening Umiejętności Wychowawczych

 zapis na szkolenie

 Planowany termin - 28 listopada 2015r. (sobota)  Anna Wielgo

 Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się.

zapis na szkolenie

 Planowany termin - 29 listopada 2015r. (niedziela)   Katarzyna Hipsz

Matematyka nie musi być trudna 

zapis na szkolenie

Planowany termin - 30 listopada 2015r. (poniedziałek)  Bożena Janiszewska

 Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji

zapis na szkolenie

Planowany  termin 05 grudnia 2015r. (sobota)   Anna Wielgo

 Autyzm. Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne

zapis na szkolenie

 Planowany  termin 05 - 06 grudnia 2015r. (sobota, niedziela)  Artur Terpiłowski

Sześciolatek w klasie I

zapis na szkolenie

Planowany  termin 07 grudnia 2015r. (poniedziałek)  Bożena Janiszewska

  Dysleksja a nauczanie języków obcych

zapis na szkolenie

 Planowany  termin 12-13 grudnia 2015r. (sobota, niedziela)  Katarzyna Bogdanowicz
     

  Terapia Ręki

zapis na szkolenie

 Planowany termin 15-16-17 stycznia 2016r. (piątek, sobota, niedziela)  Irena Sosin

Grażyna Dorodzińska

Agata Gidzińska  

 

  Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne.

zapis na szkolenie

 Planowany  termin 16 stycznia 2016r. (sobota)  Iwona Słotwińska

   Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza

zapis na szkolenie

  Planowany  termin 23 stycznia 2016r. (sobota)

 

 Bożena Janiszewska

 Metoda Dobrego Startu M Bogdanowicz

zapis na szkolenie

 Planowany termin - 25-26 stycznia 2016r. (poniedziałek, wtorek)

 Marta Bogdanowicz
 

Nowość!

Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji, dyspraksji

zapis na szkolenie

 

Planowany termin szkolenia: 22 stycznia 2016r. (piątek)

 Irena Sosin

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Poziom I

zapis na szkolenie

Planowany termin 01-02 lutego 2016r. (poniedziałek, wtorek)  Dariusz Okrzesik

Nowość!

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Poziom II

więcej informacji wkrótce

Planowany termin 08-09 lutego 2016r. (poniedziałek, wtorek)  Dariusz Okrzesik
 Metoda Dobrego Startu sesja praktyczna

zapis na szkolenie

 Uwaga! nastąpiła zmiana terminu szkolenia na 08-08 lutego 2016r.   Ewa Jakacka
 Zaburzenia przetwarzania słuchowego C(APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.   Planowany termin 15 lutego 2016r. (poniedziałek)
  Renata Borowiecka
 

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

 

 Planowany termin  19 lutego 2016r. (piątek)   Irena Sosin

 Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawiłowym  napięciem mięśniowym 

 

 Planowany termin  21 lutego 2016r. (niedziela)   Halina Schmidt
   Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego  Planowany termin  22 lutego 2016r. (poniedziałek)   Romuald Ponczek
 SLI- specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza, terapia, edukacja   Planowany termin  11 marca 2016r. (piątek)  Irena Sosin
  Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.  Planowany termin  zima/wiosna  2016r.  Maciej Kierył
 Praktyczne zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka  Planowany termin - zima/wiosna 2016r.  Grażyna Dorodzińska
 Warsztaty dla Rodziców dzieci z problemami logopedycznymi  Planowany termin - jesień/zima 2015r.  Justyna Gasik
 Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.  Planowany termin - jesień 2015r.  Irena Sosin
 Specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia). Diagnoza i projektowanie terapii.  Planowany termin - jesień 2015r.  Irena Sosin
 SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM.  Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD. Scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA.   Planowany termin - zima/wiosna 2016r. Irena Sosin

Anna Wielgo

 Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje wzrokowe, słuchowe, czytanie, dysortografia.   Planowany termin - zima/wiosna 2016r.  Irena Sosin
Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych  Planowany termin  zima/wiosna 2016r.   Iwona Krop-Machalica
 Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować  Planowany termin  zima/wiosna 2016r.  Bożena Janiszewska
 

Efektywne metody uczenia się - jak pomóc uczniom odnieść sukces


 
 Iwona Krop-Machalica
  "Ja plus Ty= My" - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy     Anna Wielgo
 Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie    Iwona Krop-Machalica

Niegrzeczne dziecko. Co robić?  Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

 

 

 Irena Sosin

Świadomość fonologiczna
a dysleksja, SLI, ADHD
 

 

 Irena Sosin

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.  

  

 Irena Sosin

 Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole podstawowej

 

 
  Justyna Gasik

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  

13r.

Irena Sosin

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

   Irena Sosin

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness 

   Irena Sosin

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

  Irena Sosin

Dyskalkulia rozwojowa – problemy diagnozy i terapii  

  Irena Sosin

Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową

 
 Irena Sosin

Psychopedagogiczna terapia ucznia z ADHD

   Irena Sosin
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (gimnazjum, liceum) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin
 Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfulness, tai-chi oraz dialog motywujący.
    Irena Sosin
 
   
 Warsztat dramy - techniki pracy z grupą  
 Anna Wielgo Anna Gryglewicz
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (szkoła podstawowa) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin

Elementy profilaktyki i terapii muzycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

   Maciej Kierył
 

Emisja i higiena głosu dla nauczycieli 


   Justyna Gasik
     

Prawo w edukacji, czyli o przepisach w oświacie

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Agnieszka Woźnica-Kowalewska

Ewaluacja w pracy nauczyciela metodą projektu

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 

Anna Wielgo

Efektywna komunikacja w zespole   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Anna Wielgo

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u mojego ucznia?   Irena Sosin
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową   Irena Sosin

Origami dla początkujących  

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

   Iwona Krop-Machalica

Kurs szybkiego czytania   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica

Techniki efektywnej nauki 

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica
Drama   Iwona Krop-Machalica
Trening szybkiego czytania, techniki pracy umysłowej.  Szkolenie w przygotowaniu.    Iwona Krop-Machalica

 

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając mailem na adres cwro@cwro.edu.pl lub faksem 22 847- 95-41 wypełniony formularz

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kursami oraz polecamy strony:

Kurs pedagogiczny

 

Szkolenia psychologia

 

Kurs szybkiego czytania

 

 

 


Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia rad pedagogicznych

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do współpracy Rady Pedagogiczne. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki, formy, miejsca i czasu trwania spotkań.

Proponujemy m.in:

szkolenia_rad_pedagogicznych
Temat Prowadzący
Budowanie autorytetu nauczyciela
 Anna Wielgo
Budowanie motywacji do uczenia się  
Budowanie systemu pomocy dla dzieci z trudnościami szkolnymi
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  
Dyslektyk wśród Twoich uczniów - rozpoznawanie, nauczanie i ocenianie
 Katarzyna Hipsz
Empatyczne porozumiewanie się
 Anna Wielgo
Grafomotoryka  Grażyna Dorodzińska
Jak rozmawiać z rodzicami dzieci trudnych
 
Komunikacja i inne umiejętności psychospołeczne w pracy nauczyciela  
Komunikacja interpersonalna  
Metody aktywne w pracy wychowawczej z klasą  
Ocenianie dziecka o obniżonych wymaganiach edukacyjnych  
Planowanie pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce
 
Praca z dzieckiem nadpobudliwym  
Praca z uczniem z trudnościami szkolnymi
 
Problematyka uzaleznień wsród młodzieży    Anna Wielgo
Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym na terenie szkoły
 Anna Wielgo
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych
 
Skuteczne rozwiązywanie konfliktów - podstawy negocjacji i mediacji
 Anna Wielgo
Stres w zawodzie nauczyciela
 Anna Wielgo
Techniki relaksacyjne w pracy z małymi dziecmi  Anna Wielgo
Terapia zaburzeń zachowania  
Tolerancja - moda czy potrzeba  Anna Wielgo
Trening umiejętności wychowawczych  Anna Wielgo
Zaburzone zachowania dzieci - rozpoznawanie i planowanie działań naprawczych  
Zachowania asertywne  
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową  

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Formularz zgłoszeniowy na szkolenie