Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

Kursy i szkolenia

Propozycje kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości: 

Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości NORDEA BANK POLSKA S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 22 847-95-42 lub mailem cwro@cwro.edu.pl 

Zapis na szkolenie on-line 

Zapraszamy do zapisu on-line na szkolenie, jeżeli mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy. Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz mailem na adres cwro@cwro.edu.pl  lub faksem 22 847- 95-41


Formularz zgłoszeniowy

  1. Temat
 Terminy Prowadzący
 

Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka

 

zapis na szkolenie
 26 kwietnia 2014r. (sobota)  Grażyna Dorodzińska

Metoda Dobrego Startu M Bogdanowicz

zapis na szkolenie

 

28-29 kwietnia 2014r. (poniedziałek, wtorek)

 Marta Bogdanowicz
 Niegrzeczny uczeń. Co robić?  Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

zapis na szkolenie

 

05 maja 2014r. (poniedziałek)

 Irena Sosin

 Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

zapis na szkolenie

 08 maja 2014r. (czwartek)
 Maciej Kierył
 

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna 

 

zapis na szkolenie  

 10-11 maja 2014r. (sobota, niedziela)
 Maciej Kierył
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa oświatowego 

 

zapis na szkolenie

 12 maja 2014r. (poniedziałek)   Romuald Ponczek

 Efektywne metody uczenia się - jak pomóc uczniom odnieść sukces

 zapis na szkolenie

 17 maja 2014r. (sobota)
  Iwona Krop-Machalica
 

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

 

zapis na szkolenie

 19 maja 2014r. (poniedziałek)  Renata Borowiecka

 "Ja plus Ty= My" - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy

zapis na szkolenie

 21 maja 2014r. (środa)  Anna Wielgo

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 zapis na szkolenie

 23 maja 2014r. (piątek) Katarzyna Hipsz
 

Terapia Ręki

 

zapis na szkolenie

 24-25-26 maja 2014r. (sobota, niedziela, poniedziałek)  

Agnieszka Adameczek

Grażyna Dorodzińska

Irena Sosin

 

Metoda Dobrego Startu sesja praktyczna

 

zapis na szkolenie

 28-29 maja 2014r. (środa, czwartek)   Ewa Jakacka

Dysleksja a nauczanie języków obcych 

 

 zapis na szkolenie

  31 maja - 01 czerwca 2014r. (sobota, niedziela)
 Katarzyna Bogdanowicz

 Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie

 zapis na szkolenie

 14 czerwca 2014r.
 Iwona Krop-Machalica

 Metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne. Poziom I

 zapis na szkolenie

 30 czerwca -01 lipca 2014r. (poniedziałek, wtorek)
 Dariusz Okrzesik
 Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.  2014r.  Artur Terpiłowski
 

Matematyka nie musi być trudna 


 2014r.   Bożena Janiszewska
 

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza  

 

 2014r.  Bożena Janiszewska
 

 

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna część II

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 


 2014r.  Maciej Kierył
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne.

 

 2014r.   Iwona Słotwińska

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawiłowym  napięciem mięśniowym 

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 2014r.  Halina Schmidt

Trening Umiejętności Wychowawczych

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

2014r.   Anna Wielgo

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

2014r.

 Irena Sosin
 

SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza, terapia, edukacja

 

 2014r.  Irena Sosin

Świadomość fonologiczna
a dysleksja, SLI, ADHD
 

2014r.

 Irena Sosin

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.  

2014r.

 Irena Sosin
 

 Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji


 2014r.  Anna Wielgo

Efektywne metody uczenia się - jak pomóc uczniom odnieść sukces

2014r.  Iwona Krop-Machalica

Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych 

2014r.  Iwona Krop-Machalica

 Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole podstawowej

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

    Justyna Gasik

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  

  2014r. 2013r.

Irena Sosin

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

 
 Irena Sosin

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness 

   Irena Sosin

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

2014r. Irena Sosin

Dyskalkulia rozwojowa – problemy diagnozy i terapii  

 2014r. Irena Sosin

Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową

   Irena Sosin

Psychopedagogiczna terapia ucznia z ADHD

   Irena Sosin
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (gimnazjum, liceum) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin
 Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfulness, tai-chi oraz dialog motywujący.
    Irena Sosin
 Warsztat dramy - techniki pracy z grupą    Anna Wielgo Anna Gryglewicz
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (szkoła podstawowa) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin

Elementy profilaktyki i terapii muzycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

   Maciej Kierył
 

Emisja i higiena głosu dla nauczycieli 


   Justyna Gasik

Dysleksja rozwojowa : teoria i diagnoza

 

 

 Marta Bogdanowicz

Prawo w edukacji, czyli o przepisach w oświacie

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Agnieszka Woźnica-Kowalewska

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna część II

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 

Maciej Kierył

Ewaluacja w pracy nauczyciela metodą projektu

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 

Anna Wielgo

Efektywna komunikacja w zespole   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Anna Wielgo

Dziecko sześcioletnie w klasie I

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Bożena Janiszewska

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u mojego ucznia?   Irena Sosin
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową   Irena Sosin

Origami dla początkujących  

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

   Iwona Krop-Machalica

Kurs szybkiego czytania   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica

Techniki efektywnej nauki 

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica
Drama   Iwona Krop-Machalica
Trening szybkiego czytania, techniki pracy umysłowej.  Szkolenie w przygotowaniu.    Iwona Krop-Machalica

      

Zapisz się na szkolenie wysyłając mailem na adres cwro@cwro.edu.pl lub faksem 22 847- 95-41 wypełniony formularz

 

 


Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia rad pedagogicznych

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do współpracy Rady Pedagogiczne. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki, formy, miejsca i czasu trwania spotkań.

Proponujemy m.in:

szkolenia_rad_pedagogicznych
Temat Prowadzący
Budowanie autorytetu nauczyciela
 Anna Wielgo
Budowanie motywacji do uczenia się  
Budowanie systemu pomocy dla dzieci z trudnościami szkolnymi
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  
Dyslektyk wśród Twoich uczniów - rozpoznawanie, nauczanie i ocenianie
 Katarzyna Hipsz
Empatyczne porozumiewanie się
 Anna Wielgo
Grafomotoryka  Grażyna Dorodzińska
Jak rozmawiać z rodzicami dzieci trudnych
 
Komunikacja i inne umiejętności psychospołeczne w pracy nauczyciela  
Komunikacja interpersonalna  
Metody aktywne w pracy wychowawczej z klasą  
Ocenianie dziecka o obniżonych wymaganiach edukacyjnych  
Planowanie pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce
 
Praca z dzieckiem nadpobudliwym  
Praca z uczniem z trudnościami szkolnymi
 
Problematyka uzaleznień wsród młodzieży    Anna Wielgo
Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym na terenie szkoły
 Anna Wielgo
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych
 
Skuteczne rozwiązywanie konfliktów - podstawy negocjacji i mediacji
 Anna Wielgo
Stres w zawodzie nauczyciela
 Anna Wielgo
Techniki relaksacyjne w pracy z małymi dziecmi  Anna Wielgo
Terapia zaburzeń zachowania  
Tolerancja - moda czy potrzeba  Anna Wielgo
Trening umiejętności wychowawczych  Anna Wielgo
Zaburzone zachowania dzieci - rozpoznawanie i planowanie działań naprawczych  
Zachowania asertywne  
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową  

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Formularz zgłoszeniowy na szkolenie