Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

Kursy i szkolenia

Propozycje kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości: 

Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości NORDEA BANK POLSKA S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 22 847-95-42 lub mailem cwro@cwro.edu.pl 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że jest już możliwość zapisu na szkolenia poprzez system on-line. Przepraszamy za chwilowe utrudnienia i zapraszamy do zapisu na szkolenia.

 

Zapis na szkolenie on-line 

Zapraszamy do zapisu on-line na szkolenie, jeżeli mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy. Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz mailem na adres cwro@cwro.edu.pl  lub faksem 22 847- 95-41

 

 

 

 

  1. Temat
 Terminy Prowadzący

 Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.

 zapis na szkolenie

Prosimy o opłacenie szkolenia.

 26 września 2014r. (piatek)
 Maciej Kierył

 Trening Umiejętności Wychowawczych

  zapis na szkolenie

 27 września 2014r. (sobota)    Anna Wielgo
 Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

  zapis na szkolenie

Prosimy o opłacenie szkolenia. 

 04-05 października 2014r.(sobota, niedziela)
 Artur Terpiłowski

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza  

zapis na szkolenie

Prosimy o opłacenie szkolenia. 

06 października 2014r. (poniedziałek)

 

 Bożena Janiszewska

Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka

zapis na szkolenie

 11 października 2014r. (sobota)
 Grażyna Dorodzińska
 

 Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji

zapis na szkolenie

 12 października 2014r. (niedziela)  Anna Wielgo
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa oświatowego 

   zapis na szkolenie

13 października 2014r. (poniedziałek)    Romuald Ponczek
 

Muzykoterapia część II. Mobilna Rekreacja Muzyczna

zapis na szkolenie

 18 października 2014r. (sobota)  Maciej Kierył

  Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

 zapis na szkolenie

 19 października 2014r. (niedziela)  Maciej Kierył

 Specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia). Diagnoza i projektowanie terapii.

 zapis na szkolenie

  20 października 2014r. (poniedziałek)  Irena Sosin

 Matematyka nie musi być trudna 

zapis na szkolenie

  21 października 2014r. (wtorek)  Bożena Janiszewska

  Dysleksja a nauczanie języków obcych 

zapis na szkolenie

 25-26 października 2014r.(sobota, niedziela)  Katarzyna Bogdanowicz

 Metoda Dobrego Startu M Bogdanowicz

zapis na szkolenie

 27-28 października 2014r. (poniedziałek, wtorek)  Marta Bogdanowicz

 Terapia Ręki

zapis na szkolenie

 15-16-17 listopada 2014r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
 

Agata Gidzińska

Grażyna Dorodzińska

Irena Sosin

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zapis na szkolenie

 21 listopada 2014r. (piątek)
 Katarzyna Hipsz

 Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne.

zapis na szkolenie

 22 listopada 2014r. (sobota)
  Iwona Słotwińska
 

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna 

zapis na szkolenie

 29-30 listopada 2014r. (sobota, niedziela)
 Maciej Kierył

 Metoda Dobrego Startu sesja praktyczna

zapis na szkolenie

24-25 listopada 2014r. (poniedziałek, wtorek)  Ewa Jakacka

 SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza, terapia, edukacja

zapis na szkolenie

 Planowany termin 08 grudnia 2014r. (poniedziałek)   Irena Sosin

 Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
(CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. Nowe formy diagnozy i terapii.

Uwaga szkolenie w przygotowaniu - więcej informacji wkrótce

 

 Planowany termin 15 grudnia 2014r. (poniedziałek)
 Renata Borowiecka

 Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawiłowym  napięciem mięśniowym 

zapis na szkolenie

 Planowany termin 01 marca 2015r. (niedziela)  Halina Schmidt
 Metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne. Poziom I  Planowany termin  styczeń 2015r.  Dariusz Okrzesik
     
 Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się  Planowany termin  jesień/zima 2014r.  Renata Borowiecka
 Dysleksja, SLI, ADHD a deficyt fonologiczny. Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii.  Planowany termin  jesień/zima 2014r.  Irena Sosin
 

Efektywne metody uczenia się - jak pomóc uczniom odnieść sukces


 2014r./2015r.  Iwona Krop-Machalica
  "Ja plus Ty= My" - gry i zabawy integracyjne z elementami dramy  2014r./2015r.   Anna Wielgo
     
     
 Prawo oświatowe dla nauczyciela na zawodowym starcie Planowany termin  jesień/zima 2014r.  Iwona Krop-Machalica
     

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

 

2014r./2015r.

 Irena Sosin
  Niegrzeczny uczeń. Co robić?  Interwencje w szkole i w domu w oparciu o behawioralną analizę zachowania.  2014r./2015r.   Irena Sosin

Świadomość fonologiczna
a dysleksja, SLI, ADHD
 

2014r./2015r.

 Irena Sosin

Dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD - podobieństwa i różnice. Pułapki diagnozy i terapii w aspekcie nieharmonijnego rozwoju dziecka.  

  Planowany termin  jesień/zima 2014r.

 Irena Sosin
     

Efektywne metody uczenia się - jak pomóc uczniom odnieść sukces

2014r./2015r.  Iwona Krop-Machalica

Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych 

2014r./2015r.  Iwona Krop-Machalica

 Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole podstawowej

 

 2014r./2015r.   Justyna Gasik

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  

2014r./2015r.2013r.

Irena Sosin

Trening kontroli zachowań dla dzieci impulsywnych w oparciu o strategie behawioralne

 2014r./2015r.  Irena Sosin

Trening rozwoju osobistego w oparciu o CBT i mindfulness 

 2014r./2015r.  Irena Sosin

Szkolna diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej

2014r./2015r. Irena Sosin

Dyskalkulia rozwojowa – problemy diagnozy i terapii  

2014r./2015r. Irena Sosin

Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową

 2014r./2015r.  Irena Sosin

Psychopedagogiczna terapia ucznia z ADHD

 2014r./2015r.  Irena Sosin
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (gimnazjum, liceum) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin
 Uczeń w stresie. Jak mu pomóc. Ćwiczenia praktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o techniki mindfulness, tai-chi oraz dialog motywujący.
 2014r./2015r.   Irena Sosin
 Warsztat dramy - techniki pracy z grupą  2014r./2015r.  Anna Wielgo Anna Gryglewicz
Planowanie pracy z uczniem z dysleksją (szkoła podstawowa) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.    Irena Sosin

Elementy profilaktyki i terapii muzycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

   Maciej Kierył
 

Emisja i higiena głosu dla nauczycieli 


2014r./2015r.
 Justyna Gasik

Dysleksja rozwojowa : teoria i diagnoza

 

 

 Marta Bogdanowicz

Prawo w edukacji, czyli o przepisach w oświacie

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Agnieszka Woźnica-Kowalewska
     

Ewaluacja w pracy nauczyciela metodą projektu

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

 

Anna Wielgo

Efektywna komunikacja w zespole   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Anna Wielgo

Dziecko sześcioletnie w klasie I

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Bożena Janiszewska

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek

Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w szkole

  Agnieszka Kostiuk-Mazurek
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u mojego ucznia?   Irena Sosin
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową   Irena Sosin

Origami dla początkujących  

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

   Iwona Krop-Machalica

Kurs szybkiego czytania   

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica

Techniki efektywnej nauki 

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy - prosimy o zapisy.

  Iwona Krop-Machalica
Drama   Iwona Krop-Machalica
Trening szybkiego czytania, techniki pracy umysłowej.  Szkolenie w przygotowaniu.    Iwona Krop-Machalica

      

Zapisz się na szkolenie wysyłając mailem na adres cwro@cwro.edu.pl lub faksem 22 847- 95-41 wypełniony formularz

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kursami oraz polecamy strony:

Kurs pedagogiczny

Szkolenia psychologia

Kurs szybkiego czytania

 

 

 


Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia rad pedagogicznych

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do współpracy Rady Pedagogiczne. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki, formy, miejsca i czasu trwania spotkań.

Proponujemy m.in:

szkolenia_rad_pedagogicznych
Temat Prowadzący
Budowanie autorytetu nauczyciela
 Anna Wielgo
Budowanie motywacji do uczenia się  
Budowanie systemu pomocy dla dzieci z trudnościami szkolnymi
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  
Dyslektyk wśród Twoich uczniów - rozpoznawanie, nauczanie i ocenianie
 Katarzyna Hipsz
Empatyczne porozumiewanie się
 Anna Wielgo
Grafomotoryka  Grażyna Dorodzińska
Jak rozmawiać z rodzicami dzieci trudnych
 
Komunikacja i inne umiejętności psychospołeczne w pracy nauczyciela  
Komunikacja interpersonalna  
Metody aktywne w pracy wychowawczej z klasą  
Ocenianie dziecka o obniżonych wymaganiach edukacyjnych  
Planowanie pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce
 
Praca z dzieckiem nadpobudliwym  
Praca z uczniem z trudnościami szkolnymi
 
Problematyka uzaleznień wsród młodzieży    Anna Wielgo
Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym na terenie szkoły
 Anna Wielgo
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych
 
Skuteczne rozwiązywanie konfliktów - podstawy negocjacji i mediacji
 Anna Wielgo
Stres w zawodzie nauczyciela
 Anna Wielgo
Techniki relaksacyjne w pracy z małymi dziecmi  Anna Wielgo
Terapia zaburzeń zachowania  
Tolerancja - moda czy potrzeba  Anna Wielgo
Trening umiejętności wychowawczych  Anna Wielgo
Zaburzone zachowania dzieci - rozpoznawanie i planowanie działań naprawczych  
Zachowania asertywne  
Zaburzenia nastroju u uczniów z dysleksją rozwojową  

formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Formularz zgłoszeniowy na szkolenie