Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

Trudności szkolne

trudności szkolne

      Trudności szkolne można podzielić na dwa rodzaje; pierwszy problem dotyczy trudności, jakie dziecko osiąga na gruncie edukacyjnym spowodowanym czynnikami zewnętrznymi nie wynikającymi z uwarunkowań i winy dziecka, takimi jak między innymi; - Czynniki ekonomiczne i społeczne rodziny. I tak, Dzieci które wychowują się w rodzinach patologicznych, w których występuje nagminne zaniedbywanie pod kontem emocjonalnym, kiedy dziecko pozostawione jest same sobie, nie jest chociażby przytulane, głaskane, gdzie nie wyrażalne są w sposób jawny pozytywne emocje, dzieci które są nieakceptowane przez osoby znaczące np. rodziców, opiekunów, które doznają przemocy emocjonalnej, fizycznej (bite, wykorzystywane seksualnie) mogą przejawiać problemy związane z trudnościami w nauce, zachowaniem, czy emocjami.

      Dziecko obciążone wyżej wymienionymi czynnikami nie ma możliwości, „chęci” na nabywanie prawidłowych chociażby nawyków edukacyjnych i z tego też powodu może nabywać zaległości na gruncie edukacyjnym. Innym podczynnikiem wpływającym na trudności wynikające z nie radzenia sobie z materiałem szkolnym to; nieprawidłowa metodologia nauczania niedostosowana do potrzeb indywidualnych dziecka, nieumiejętność przekazania wiedzy przez nauczyciela itp.

    Drugim czynnikiem wpływającym na trudności edukacyjne dziecka są tzw. specyficzne trudności edukacyjne, które związane są bardziej z nieprawidłowym lub opóźnionym rozwojem funkcji psychomotorycznych. Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, tego typu dysfunkcje możemy zaobserwować już we wczesnych latach życia dziecka i poprzez określone interwencje terapeutyczne niwelować je. Należy zaznaczyć, że w obu przypadkach potrzebna jest terapia, jednakże każda z nich będzie przebiegała inaczej w zależności od potrzeb dziecka.

 

Opracowała

Marzena Krysztof-Zarzycka