Zaburzenia zachowania

zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania to zaburzenia psychiczne występujące w okresie zarówno dzieciństwa, jak i dorastania. Zaburzenia zachowania mogą być diagnozowane, kiedy symptomy utrzymują się przynajmniej przez 6 miesięcy. Zaburzenia te cechują powtarzające się i utrwalone wzorce zachowania aspołecznego, agresywnego i buntowniczego. Zachowania te powodują poważne przekroczenie oczekiwań i norm społecznych dla danego wieku.

Osoby, u których występują zaburzenia zachowania nie potrafią przestrzegać nakazów i zakazów, łamią normy i reguły, zachowują się w sposób społecznie nieakceptowany. Niektóre z tych osób są dodatkowo obciążone, ponieważ stwierdza się u nich również deficyt uwagi oraz objawy depresji. W oczach zarówno rówieśników, jak i dorosłych dziecko nie jest chore, lecz „złe” czy „wykolejone”. „Złe” zachowanie dziecka powoduje negatywne reakcje otoczenia, co prowokuje do jeszcze gorszych zachowań. Charakterystyczne zachowania dla tego typu zaburzeń, to:

• Poważne naruszenie zakazów

- wagary

- włóczenie się po nocy wbrew zakazom rodziców / opiekunów

- ucieczki z domu

• Krętactwa, kłamstwa i kradzieże

- kradzieże w sklepach, na bazarach itp.

- kłamanie w celu wyłudzenia rzeczy, korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności

- włamania na działki, do cudzych domów, samochodów

- podrabianie podpisów

- szantażowanie

• Agresja wobec ludzi i zwierząt

- zastraszanie, tyranizowanie, poniżanie innych, ubliżanie

- częste wszczynanie bójek

- fizyczne znęcanie się nad ludźmi i zwierzętami

- częste i gwałtowne napady złości

- zachowania buntownicze i prowokacyjne

- trwałe i poważne nieposłuszeństwa

- zakłócanie porządku, świadome naruszanie dyscypliny

- odmowa i robienie na przekór

- przeklinanie (agresja słowna)

- dyskryminacja

- groźby użycia przemocy

- ataki na nauczycieli

- dokonywanie czynnej napaści i okradanie ofiar

- posługiwanie się niebezpiecznymi przedmiotami jako bronią przeciwko innym (np. kij, cegła, nóż, stłuczona butelka, pistolet)

- niepożądane zachowanie seksualne, przejawiające się w społecznie nieakceptowany sposób lub we wczesnym wieku

• Niszczenie cudzej własności

- rozmyślne niszczenie cudzej własności

- rozmyślne podkładanie ognia

- wandalizm (bezsensowne niszczenie i uszkadzanie cudzej własności)

Zaburzenia zachowania zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia:

- przedwczesnej inicjacji alkoholowej oraz seksualnej

- uzależnienia od substancji zmieniających świadomość (psychoaktywnych)

- częstszego wydalania ze szkoły i problemów z prawem

- złych relacji z rówieśnikami i dorosłymi

- większych wskaźników depresji, większej ilości myśli i prób samobójczych oraz samobójstw

 

Opracowała,

Lidia Utrat-Milecka