Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

ORTOPTYKA

Ortoptyka - dział okulistyki, zajmujący się zarówno badaniem zaburzeń obuocznego widzenia, jak i leczeniem za pomocą odpowiednich ćwiczeń.

Leczenie ortoptyczne ma na celu pobudzenie czynności wyższych ośrodków mózgowych, które kontrolują wrażenia wzrokowe i działanie mięśni ocznych.

Ćwiczenia pobudzają i poprawiają widzenie obuoczne , nie zastępują jednak korekcji okularowej czy leczenia operacyjnego, jeśli jest ono wskazane. W niektórych przypadkach doprowadzają do przejścia zeza jawnego w zeza ukrytego.

Ortoptyka to nie tylko leczenie zeza i niedowidzenia, ale również:

- ćwiczenia w niedomodze konwergencji,

- ćwiczenia fuzji,

- ćwiczenia stereoskopowego widzenia.

Należy pamiętać:

·         w czasie leczenia ortoptycznego konieczny jest stały nadzór ortoptystki oraz ciągłość leczenia w postaci ćwiczeń przeprowadzonych w domu  

·         terapia powinna być prowadzona regularnie, najlepiej codziennie, minimum 2 x w tygodniu i trwać w zależności od postępów leczenia  

·         przy wykonywaniu ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych wymaga się od pacjenta zdolności skupienia uwagi i rozumienia poleceń, najlepiej rozpocząć je około 3-4 r. ż.  

·         leczenie niedowidzenia należy rozpocząć jak najwcześniej, aby niedowidzenie się nie utrwaliło. 

 

Rehabilitacja ortoptyczna obejmuje:

·         ćwiczenia w celu usunięcia tłumienia  

·         ćwiczenia kontrolowania jawnego zeza  

·         powiększanie zakresu fuzji  

·         ćwiczenia konwergencji  

·         ćwiczenia widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego) i koordynacji  wzrokowo – ruchowej  

·         ćwiczenia widzenia obuocznego przed i po operacji zeza

 

Rehabilitacja pleoptyczna obejmuje leczenie niedowidzenia - poprawę ostrości widzenia.  

 

Opracowała: mgr Iwona Słotwińska

Źródło: K.Krzystkowa, A.Kubatko-Zielińska , J.Pająkowa, H.Nowak-Brygowa - Choroba zezowa, PZWL Warszawa 1997 M.Litwin, H.Bryg, ZamKor -Wybrane zagadnienia okulistyczne, , Kraków 2005T. Krzeszowki- Gdy dziecko niedowidzi, WSP Bydgoszcz 1993 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do naszego GABINETU ORTOPTYCZNEGO.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego oraz niedowidzenia u dzieci i dorosłych.

Wiemy jak ważna jest wczesna profilaktyka oraz diagnostyka różnego rodzaju zaburzeń wzroku u dzieci, dlatego oferujemy szeroki wachlarz zarówno badań jak i ćwiczeń.

W zakres usług gabinetu wchodzą:

- badanie zeza jawnego

- badanie zeza ukrytego

- badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopnia widzenia obuocznego)

- badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

- badanie ostrości wzroku do dali i do bliży

- ćwiczenia ortoptyczne

·         ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych

·         ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu)

·         ćwiczenia jednoczesnej percepcji

·         ćwiczenia fuzji

- ćwiczenia zakresu fuzji

- ćwiczenia pleoptyczne (leczenie niedowidzenia)

- ćwiczenia rehabilitacyjne aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym w różnego rodzaju zezach

- ćwiczenia widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo- ruchowej

- nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń ortoptycznych wykonywanych w domu.

 

Zapisy i informacje tel. 22 847-95-42

Gabinet Ortoptyczny czynny jest w dniach:

poniedziałek, środa w godzinach 10.00 - 17.00

wtotek, czwartek w godzinach 13.00-20.00

 

Serdecznie zapraszamy!