Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (SPPP) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 18P i jest niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r z późniejszymi zmianami.

Celem działalności SPPP jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz szerzenie wiedzy z tego zakresu.

Posiadamy uprawnienia do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz diagnoza i terapia dorosłych.Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 10.00-21.00 telefonicznie lub pocztą elektroniczną cwro@cwro.edu.pl.