Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

Katarzyna Hipsz

Katarzyna Hipsz - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika korekcyjna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na UW – specjalność socjoterapia i edukacja wczesnoszkolna.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki, pracy z dziećmi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe, sprawiającymi trudności wychowawcze m. in.

 • „Spójrz inaczej” – warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i sporów – mediacje i negocjacje
 • Mówienie „nie” w sytuacji presji grupy stwarzającej ryzyko uzależnienia
 • Rodzice w szkole
 • Psychologiczno-prawne aspekty przemocy wewnątrzrodzinnej
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci – dysleksja prewencyjna i postępowanie korekcyjne
 • Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
 • Metody pracy z uczniem dyslektycznym w gimnazjum
 • Współpraca lokalna w celu zapobiegania zwalczania przemocy w szkole
 • „CrossRoads – Młodzież na rozdrożu” – szkolenie przygotowujące do realizacji międzynarodowego programu profilaktycznego
 • Trening zastępowania agresji

Katarzyna Hipsz ma doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku młodszym oraz z młodzieżą gimnazjalną. Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne oraz profilaktyczne. W pracy z dziećmi za najważniejsze uważa zindywidualizowanie metod i form pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę podczas zajęć.