Irena Sosin

Irena Sosin - Kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Kierownik terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych MUM w Warszawie. Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta  poznawczo-behawioralny, analityk behawioralny ,członek PTTPB. Terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych (diagnoza i terapia: dysleksja, ADHD, SLI, zaburzenia emocjonalne, depresyjne i lękowe), socjoterapeuta.  Honorowy członek PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, redaktor prowadząca serii poradników dla terapeutów – „Terapia dysleksji”, nauczyciel akademicki WSM, MUM, APS, SWPS, wieloletnia kliniczna praktyka indywidualna. Od 2000 roku kształci specjalistów w zakresie diagnozy i terapii korekcyjno-kompensacyjnej specyficznych zaburzeń neurorozwojowych.

Ma męża, dwoje dzieci, wnuczęta: Marysię, Franka, Wiktora, Bartosza i Alutkę oraz psa Dudusia. Lubi górskie wycieczki, gimnastykę zdrowotną Tai Chi, filmy Woody Allena, gospel, blues i jazz.

 Kursy kwalifikacyjne i szkolenia:   

Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.   2016 r.

Wybrane zagadnienia:

 1. Terapia systemowa rodzin.
 2. Diagnoza i leczenie ADHD u dorosłych.
 3. Terapia behawioralna i analiza behawioralna.
 4. Zaburzenia eksternalizacyjne.
 5. Techniki poznawcze i eksperymentalne w terapii poznawczo-behawioralnej.
 6. Leczenie zaburzeń psychicznych.
 7. Diagnoza psychologiczna –kliniczna dzieci i młodzieży.
 8. Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
 9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna.
 10. Zaburzenia odżywiania.
 11. Zaburzenia snu.
 12. Leczenie bólu – dzieci, młodzież, dorośli.
 13. Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia.
 14. Trudne zachowania – pozytywne podejście - analiza behawioralna.

kwalifikacje do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych metodami poznawczo-behawioralnymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii REBT.

kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień, grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć profilaktycznych dotyczących przemocy fizycznej i seksualnej.

terapia mowy dzieci z uszkodzeniem słuchu, terapia zaburzeń artykulacyjnych, terapia jąkania i niepłynności mowy, terapia mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

diagnoza i terapia zaburzeń w uczeniu się.

 Publikacje:

Seria poradników dla terapeutów wydawnictwa dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa  2014 – redaktor prowadząca:

 1. Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Psychoedukacja (asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna).
 3. Terapia dysleksji - Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 4. Terapia dysleksji - Koncentracja uwagi.
 5. Terapia dysleksji -Orientacja przestrzenna.
 6. Matematyka.
 7. ADHD i nieśmiałość.
 8. Terapia dysleksji - Rozwój mowy i języka.
 9. Grafomotoryka.
 10. Terapia dysleksji - Funkcje wzrokowe.
 11. Terapia dysleksji - Funkcje słuchowe.
 12. Terapia dysleksji - Koordynacja wzrokowo-słuchowa.
 13. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Mnemotrening dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012.
 14. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – SLI, dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012.
 15. ,,Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży'' w: Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (redaktor prowadząca) dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2008.
 16. ,,Zaburzenia koncentracji uwagi'' w: Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (redaktor prowadząca) dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2008.
 17. Poznawczo-behawioralny trening zmiany nastawień'' w: Zeszyt Terapeuty-edukacja, profilaktyka, terapia (redaktor naczelna) Wydawnictwo CWRO, PTD, WSSE, Warszawa 2008.
 18. ,,Zabawa wyznacznikiem rozwoju dziecka'', w: Zeszyt Terapeuty-edukacja, profilaktyka, terapia (redaktor naczelna) Wydawnictwo CWRO, PTD, WSSE, Warszawa 2008.
 19. ,,Nowe Oblicze Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji'' Dysleksja-Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Fundacja Instytut Promocji Edukacji, Gdynia 2008.
 20. ,,Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona'' w: Dysleksja-Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Fundacja Instytut Promocji Edukacji, Gdynia 2008.
 21. ,,Terapia pedagogiczna uczniów z ADHD'', Biuletyn Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 33, Warszawa 2007.
 22. Kłopoty emocjonalne i szkolne ucznia z niepłynnością mowy „Dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2007.
 23. "ADHD - urwisy na zakupach" katalog Wydawnictwa MURATOR Warszawa 2007.
 24. "Uczeń uzależniony od nikotyny". Dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2006.
 25. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci i młodzieży w neuropsychologicznej koncepcji. W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce Balejko A., Zińczuk M. (red.) Uniwersytet w Białymstoku 2006.
 26. Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD. W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 31 Warszawa 2006.
 27. "Uczeń uzależniony od nikotyny" Dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2006.
 28. Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. MENiS, CMPPP Warszawa 2005 (współautorka).
 29. "Dziecko krzywdzone - przemoc emocjonalna". Dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2005.
 30. Trudności adaptacyjne ucznia z ADHD w gimnazjum. W: Trudne sytuacje w gimnazjum i liceum. Wydawnictwo Dr J. Raabe Warszawa 2005.
 31. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej". W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 27 Warszawa 2004.
 32. "Terapia grupowa uczniów z ADHD". W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 27 Warszawa 2004.
 33. "Reprezentacje rytmiczne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży" W: Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. J. Zabłocki (red.) UKSW Warszawa 2004.
 34. "Dziecko krzywdzone - przemoc fizyczna". Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2004.
 35. "Dziecko krzywdzone - nadużycia seksualne". Dr Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2004.
 36. "Szkoła jako teren obserwacji życia społecznego". W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 19, Warszawa 2002.
 37. "Rytmy w diagnozie i terapii dzieci". W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 21, Warszawa 2002.
 38. Antologia i komentarz metodyczny do "Opowieści Dziwnoluda" (pakiet multimedialny) TVP TV Edukacyjna i MEN 1995.
 39. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kl I- IV. (pakiet multimedialny) TVP TV Edukacyjna i MEN 1995.

 

 

przewiń do góry
facebook