Artur Terpiłowski

Pedagog, oligofrenopedagog, edukator i terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej.

Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci, młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w oparciu o analizę zachowania stosowaną.

Jest absolwentem obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Jest również absolwentem Studium Podyplomowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku -  Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju z/s całościowe zaburzenia rozwoju, oraz studium z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, które ukończył w obecnym Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.


Posiada uprawnienia z zakresu oligofrenopedagogiki do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Ukończył także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, uzyskując kwalifikacje do zarządzania oświatą.  

Jest dyplomowanym i certyfikowanym terapeutą w zakresie Integracji Sensorycznej. Ukończył studia podyplomowe: "TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI" w Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Warszawie.
Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych z zakresu diagnozy funkcjonalnej, socjoterapii i  terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.


Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o profilu autystycznym. Pracuje aktualnie w ośrodku szkolno - wychowawczym, gdzie prowadzi klasę „autystyczną”. Pracował także w szkolnictwie masowym, jako nauczyciel-pedagog (zajęcia specjalistyczne dla uczniów z autyzmem, jak i innymi deficytami). Doświadczenie zawodowe zdobywał również w resorcie opieki społecznej, gdzie pracował z dziećmi i młodzieżą autystyczną, jako terapeuta środowiskowy d/s świadczenia usług specjalistycznych.
 Współpracował  z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie pracy edukacyjno - terapeutycznej z uczniem z zespołem Aspergera, oraz autyzmem. W pracy edukacyjno - terapeutycznej  kieruje się zasadą: „ METODĘ DOBIERAMY DO  UCZNIA, A NIE UCZNIA DO METODY”.

przewiń do góry
facebook