Terapia pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ADHD, SLI, ZABURZENIA ZACHOWANIA

Kwalifikacyjne studia WSSE rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksjiterapia_pedagogiczna

 1. Przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów
  i psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi;

 2. Absolwenci oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują także certyfikat potwierdzający, że Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie spełnia wszystkie międzynarodowe standardy w zakresie jakości realizowanego kształcenia;

 3. Absolwenci uzyskują certyfikat terapeuty pedagogicznego; Tytuł uprawnia do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania.

 4. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają założenie prywatnej pracowni terapii pedagogicznej;

 5. W programie m.in.:

  1. prezentacja kompleksowego programu diagnozy i terapii uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania - wykłady i warsztaty: terapia indywidualna i grupowa, wprowadzenie do poznawczo-behawioralnej terapii ADHD;

  2. system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w/g programu prof. zw. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;

  3. diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Przyczyny trudności, możliwości korygowania i wspierania rozwoju;

  4. kompleksowa terapia młodzieży dyslektycznej (techniki zapamiętywania, elementy treningu twórczego myślenia, mnemotechniczny trening ortograficzny, psychoedukacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, treningi relaksacyjne).

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Niepublicznego Kolegium Nauczycielskiego TPD, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz złożenie dyplomowej pracy monograficznej z zakresu terapii pedagogicznej.

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych w ośrodkach terapeutycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16-19.30, sobota, niedziela)

 

 1. koszt studiów - 1.200 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

 2. do pobrania: formularz zgłoszeniowy na studia

  do pobrania: formularz zgłoszeniowy na studia

 3. program ramowy TP

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
02-625 Warszawa, ul. Woronicza 15 lok.100
tel. (022) 847-95-42, tel./fax 847-95-41
 

cwro@cwro.edu.pl 

 

Kierownik studiów - mgr Irena Sosin terapeuta dziecięco-młodzieżowy, socjoterapeuta, psychoedukator, psychopedagog i terapeuta poznawczo-behawioralny; tel. kom. 0601-231-353

 

Dane do przelewu:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617