Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z Warszawskim Oddziałem nr 1 PTD oraz CWRO prosimy o zapisanie się do newslettera.
przejdź do strony głównej

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ - szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Termin:  jesień/zima 2011r.

Miejsce: CWRO

Koszt: 260 zł

Czas trwania: 16 h

 

Cele szkolenia:

 

  • Co to jest rodzina i jakie spełnia funkcje
  • Co to znaczy, że rodzina jest dysfunkcyjna
  • Jakie role pełnią w takiej rodzinie poszczególni jej członkowie
  • Co to oznacza dla dziecka/dzieci wzrastających w takiej rodzinie
  • Jakie mogą być tego skutki w pozarodzinnym funkcjonowaniu dziecka
  • Jak przeciwdziałać na terenie szkoły utrwalaniu deficytów dziecka, wynikających ze wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej
  • Gdzie i kiedy zwrócić się po pomoc
  • Analiza przypadków własnych

 

Metody pracy

 

wykład, psychodrama oraz aktywne metody pracy tj. burza mózgów, praca w parach oraz małych grupach, odwoływanie się do doświadczeń własnych uczestników.   

 

Szkolenie prowadzi Pani Agnieszka Kostiuk-Mazurek, pedagog i terapeuta, ukończyła staż przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Szkołę Trenerów PTP w zakresie psychoterapii i treningu grupowego. Jest również absolwentką Studium Podyplomowego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kształcenia Integracyjnego i Rewalidacji w Akademii Wychowania Fizycznego.  Posiada długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzicami, w tym także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Pracowała między innymi w Centrum Leczenia Odwykowego, w Zespole Szkół Integracyjnych, współpracowała z Fundacją CEL oraz programem aktywizacji bezrobotnych PATRON. Jest autorką autorskiego programu nauczania psychologii społecznej realizowanego w latach 1998-2002 w jednym z warszawskich liceów. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA w Warszawie. Zajmuje się głównie pracą z rodzicami i parami rodziców. Współprowadziła również grupę edukacyjno-superwizyjną dla pedagogów i psychologów warszawskich szkół.  Pracuje pod superwizją pani Ilony Kołbik, licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną.

Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41. Proszę o wpisanie w formularzu terminu szkolenia.  

 

Oferujemy Państwu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym.


  Formularz zgłoszeniowy

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto CWRO w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

NORDEA BANK POLSKA S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617.

Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać faksem 022 847-95-41 lub mailem cwro@cwro.edu.pl

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.

CWRO zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.