Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, spektrum autyzmu, ADHD)

Opis studiów

Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.

Dla kogo są przeznaczone?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Jakie kwalifikacje uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy oraz terapii pedagogicznej uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Kwalifikacje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Medycznych MUM oraz certyfikatem terapeuty  pedagogicznego CWRO/MUM.

W związku z licznymi pytaniami na temat różnych sposobów (studia podyplomowe/kursy) uzyskania kwalifikacji do tego zawodu chcielibyśmy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

Program ramowy

W programie m.in.:

  1. prezentacja kompleksowego programu diagnozy i terapii uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania - wykłady i warsztaty: terapia indywidualna i grupowa, wprowadzenie do poznawczo-behawioralnej terapii ADHD;

  2. system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w/g programu prof. zw. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;

  3. diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Przyczyny trudności, możliwości korygowania i wspierania rozwoju;

  4. kompleksowa terapia młodzieży dyslektycznej (techniki zapamiętywania, elementy treningu twórczego myślenia, mnemotechniczny trening ortograficzny, psychoedukacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, treningi relaksacyjne);

  5. trening słuchowy Johansena, Neuroflow;

  6.  specyficzne zaburzenia rozwoju językowego w tym SLI;

  7.  terapia ręki.

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SWPS, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) + 100h praktyk specjalistycznych (realizowanych we własnym zakresie) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.30).

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz złożenie dyplomowej pracy monograficznej z zakresu terapii pedagogicznej.

Koszt studiów - 1.500 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

  PKO Bank Polski S.A.
58 1440 1387 0000 0000 1255 3617

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

formularz (DOC)    

 

Kontakt

tel. kom. 506  067 364
tel.
22 847 95 41
tel. 22 847 95 42

 

 

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry
facebook