Informacje o centrum

 

 W ramach Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości działają:

 

 

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (SPPP) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 18 P i jest niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty.

Posiadamy uprawnienia do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Celem działalności SPPP jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szerzenie wiedzy z tego zakresu.

Kierownikiem poradni jest prof. dr hab. Wojciech Pomykało

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia

 Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia  (LPPZ) jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (NZOZ) i została wpisana do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 14-02653.

W ramach LPPZ "CWRO" działają:

Poradnia psychoterapii

  • Poradnia leczenia nerwic
  • Poradnia promocji zdrowia
  • Poradnia psychologiczna
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci

Kierownikiem zakładu jest doktor Beata Janke-Klimaszewska.

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 830 K, działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00195/2021.

W ramach działalności organizujemy:

  • warsztaty,
  • kursy,
  • szkolenia,
  • konferencje,
  • sympozja i inne.

Kierownikiem placówki jest Małgorzata Matraszek.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zostało utworzone w 2002 r. przez Fundację Innowacja i Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości sp z o.o.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o. o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

NIP 521-32-71-837, REGON 015603505
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000180655
Kapitał Zakładowy 50.000,00 PLN

Kontakt

tel. kom. 506  067 364
tel.
22 847 95 41
tel. 22 847 95 42

 

 

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry
facebook